BUY NOW For Sale 70%!
buy viagra

OBS! Endret tømmeruter i forbindelse med helligdager, se forsiden.

 

Tallene refererer til ukenummer

Tips: For enklest mulig å finne ut tømmetidene der DU bor, kan du med de fleste browsere søke med CTRL+F (evt eple+f om du har Mac). Skriv deretter inn ditt bosted (f.eks. veinavn), og trykk på Enter. Finner du ikke noe ved første søk, prøv å søke på et annet navn som kan likne.      

  

Mat /restavfall Onsdag uke   2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir /plastemballasje Onsdag uke: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49
  Brattfossen
  Elgtråkket
  Elvefaret
  Furumohaugen
  Furumoterrasse
  Furuveien
  Geiteramsen
  Hadelandsvegen   735-922
  Haganvegen
  Harestumoen
  Haukåsen
  Hulderbakken
  Karimoen
  Løvstien
  Moreneveien
  Piperveien
  Røsslyngen
  Skolevegen 51   (Harestua skole)
  Stasjonsveien
  Stasjonsvika
  Steinbrøttet
  Tiuråsen
  Tyristubben
  Utsikten
  Viustien
   
   
Mat /restavfall Fredag uke   2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir /plastemballasje Tirsdag uke: 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51
  Askersrudvegen
  Flekkbyen
  Gamlevegen
  Grindvollgata
  Grindvollinna   2-546
  Hagagutua
  Haugenvegen
  Håvelsrudenga
  Håvelsrudvegen
  Kalvsjøhagen
  Kjørkevegen
  Kvennvegen
  Lunnerlinna 29,   33, 35, 37, 39-80, 82-111
  Maristugutua
  Markatoppen
  Nedre Ulven veg
  Randsfjordlinna   220-380
  Skirstadgutua
  Skogheimsvegen
  Skøienvegen
  Stasjonsgata
  Søndre Skøien veg
  Tomtervegen
  Ulvengutua
  Vangsgutua
  Vaterudsvegen
   
   
Mat /restavfall Onsdag uke:     1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir /plastemballasje Torsdag uke: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49
  Blåbæråsen
  Granittvegen
  Gruaenga
  Hadelandsvegen   1470-1617
  Klemmavegen
  Korsrudlinna 679
  Muttastien
  Myllavegen 1-67
  Myrvollvegen
  Månevegen
  Observatorievegen
  Ormputtvegen
  Regnbuevegen
  Rognebærstien
  Røyskattlia
  Sagvegen
  Skoleberget
  Solvegen
  Stjernevegen
  Sveavegen 1-37, 84
  Tyttebærstien
  Voldstadbakken
  Voldstadenga
   
   
Mat /restavfall Fredag uke:     1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir /plastemballasje Mandag uke: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52
  Bjøraltbakken
  Blåsbortvegen
  Garverivegen 1
  Hadelandsvegen   2081-2288
  Haugsgutua
  Korsrudlinna 1-20
  Lunnerkollen
  Lunnerlinna 16,   22, 24-28, 30, 32, 34, 36, 38, 81
  Mellerudgutua
  Nedre   Frøislievegen
  Nordliagutua
  Oppdalslinna 1-28
  Randsfjordlinna   62-72
  Roalinna 1-101
  Runden
  Rypsekkvegen
  Sagbråtan
  Sandsvegen
   
   
Mat /restavfall Torsdag uke   2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir /plastemballasje Fredag uke: 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51
  Bakketunvegen
  Bjørgevegen 47-88,   151
  Bureiservegen
  Grindvollinna   575-699
  Helgelandsbråtan
  Kongevegen
  Korsrudlinna   58-745
  Lundvegen
  Løkengutua
  Vestre Helgelands   Veg
  Øiskoggutua
   
   
Mat /restavfall Fredag uke   2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir /plastemballasje Torsdag uke: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52
  Dæhlinvegen
  Hallumsvegen
  Randsfjordlinna   429-526
   
   
Mat /restavfall Onsdag uke   2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir /plastemballasje Mandag uke: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49
  Bjørkealleen
  Einerbakken 2-40
  Fiolstien
  Furustubben
  Granvegen
  Kløverstien
  Konvallvegen 58-71
   
   
Mat /restavfall Torsdag uke   2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir /plastemballasje Fredag uke: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49
  Blistentoppen
  Blistenvegen
  Brennbekkvegen
  Garverivegen
  Hadelandsvegen   2306-2422
  Hasselbakken
  Heierenga
  Husergutua
  Leikvinvegen
  Liavegen
  Lisbergveien
  Møllevegen
  Oppdalslinna   53-593, 713, 751, 755
  Raastadbakka
  Raastadvegen
  Roa (Øst for Rv.   4, rundt ved Evangeliesenteret)
  Rv. 4 (Fra Roa til   Lunnerlinna)
  Skardbrennvegen
  Sollivegen
   
   
Mat /restavfall Fredag uke   2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir /plastemballasje Mandag uke: 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51
  Bjørgevegen 96
  Brokerudvegen
  Flågenvegen
  Gamle Møllevegen
  Hadelandsvegen   2502-2520
  Hagareksla
  Korsrudlinna 51
  Lunnerlinna 2-21,   23
  Morkagutua
  Myrstugrenda
  Nedre Jernbaneveg
  Rv. 4 (Fra   Lunnerlinna til Gransdelet)
  Søndre Ålsveg
   
   
Mat /restavfall Onsdag uke:     1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir /plastemballasje Onsdag uke: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52
   
  Bjørgesetervegen
  Fjellhammervegen
  Hadelandsvegen   951,1073-1418
  Hadelandsvegen   159-509
  Hasskaubakken
  Kloppasvingen
  Kloppavegen
  Kvartsvegen
  Kvernhusvegen
  Rundelsvegen
  Skolevegen (se   egen rute for nr. 51, Harestua skole)
  Strykenenga
  Stubbengvegen
  Sørlivegen
  Tangenvegen
  Vestbygdvegen
  Viubråten
   
   
Mat /restavfall Torsdag uke:       1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir /plastemballasje Tirsdag uke:   1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49
  Bratlievegen
  Brovollvegen
  Frøisligutua
  Haakenstadlinna
  Hadelandsvegen   1694-1954
  Hellerudvegen
  Hovlandsvegen
  Hyttabakken
  Kapellvegen
  Kilstadgutua
  Lognavegen
  Maurtvedtgutua
  Munkerudvegen
  Nordre Fegate
  Søndre Oppdalen
  Østenggutua
  Østengstubben
   
   
Mat /restavfall Fredag uke:     1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir /plastemballasje Tirsdag uke: 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51
  Bratholtvegen
  Frågåttvegen
  Larmerudvegen
  Muttavegen
  Mylla
  Myllabakken
  Myllavegen 100-627
  Oppenvegen
  Pankavegen
  Randsfjordlinna   110-187
  Ryavegen
  Saltsyregutua
  Skaugerudlia
  Sveavegen 269,   293, 301, 485
  Sørenggutua
  Vollavegen
  Åsvegen
   
   
Mat /restavfall Onsdag uke   2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir /plastemballasje Mandag uke: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49
  Einerbakken 1
  Konvallvegen 1-56
   
   
Mat /restavfall Onsdag uke:     1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir /plastemballasje Torsdag uke: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49
  Hadelandsvegen   1658-1671
  Nyseterveien
  Taubanen
  Østhagan

Source: http://www.hra.no/index.php/tommeruter/tommeruter-for-lunner


BUY NOW For Sale 70%!
buy viagra

Testosterone Propionate effects, dosage and side effects Steroidology nolvadex online

Nolvadex dosage during pct Delivery Packaging Thuoc Nolvadex D 20mg
Nolvadex dosage during pct Top 10 Anabolic Steroids - m
Nolvadex dosage during pct Cached
Nolvadex dosage during pct AZN AstraZeneca PLC Stock quot; - m
Nolvadex dosage during pct Amoxil For Sale In The Uk Cheap Fast Shipping - Low Prices
Anabolic steroid eBay BEST OFFERS - Comprar Levitra Pela Internet - Canadian Pharmacy Buy clomid online safely - Clomid tablets for pct COURSE TOUR Cancer definition of cancer by Medical dictionary
BUY NOW For Sale 70%!
buy viagra